Työnohjaus

Älä odota, että tilanne kärjistyy. Tarjoan työnohjausta pienille ja suurille työyhteisöille.

Hypnoterapia

Hypnoosi tuntuu rentoutuneelta tilalta, jossa ulkomaailman tiedostaa, mutta siihen ei tarvitse kiinnittää niin huomiota.

Psykiatrinen hoito

Psykiatrista hoitoarviota, kuntoutusarvioita, psykoterapia-arvioita sekä psykoterapiaa. Lue lisää!

Kristiina Rantanen

Kristiina Rantanen on valmistunut psykiatriksi Turun Yliopistosta vuonna 2003. Lääkäriksi valmistuttiin vuonna 1995 jonka jälkeen kokemusta on kertynyt monelta työnantajalta. Kristiina on työskennellyt Lounais-Hämeen aluesairaalassa, Kanta-Hämeen keskussairaalassa, Halikon sairaalassa sekä Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin psykiatrian eri toimipisteissä, sekä yksityisillä lääkäriasemilla, että omissa toimipisteissä.  

                   

Helposti lähestyttävänä ja yksilön, sekä ryhmän, tarpeet huomioon ottavana psykiatrina Kristiina on auttanut vuosien varrella lukuisia asiakkaita päästämään irti elämän synnyttämistä ahdingoista. Jatkuvasti itseään kouluttava Kristiina on aloittanut tarjoamaan yrittäjille, johtoryhmille sekä kokonaisille työyhteisöille työnohjausta.

Ota yhteyttä

Pitkä työhistoria ihmisten parissa

 • valmistuin lääkäriksi vuonna 1995
 • psykiatriksi valmistuin vuonna 2003
 • seksuaaliterapeutiksi valmistuin vuonna 1997-98
 • Hypnopsykoterapiakoulutus Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa vuosina 2006-2009
 • Voimavarakeskeinen työnohjaus, opinnot Dialogicissa 2016-2018

Työhistoria

 • Lounais-Hämeen aluesairaala
 • Kanta-Hämeen keskussairaala
 • Halikon sairaala
 • Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin psykiatrian eri toimipisteet
 • Turun kaupungin Sairaala
 • Lähipäiviä ja etätöitä Ivalosta Helsinkiin
 • Yhteistyötä työterveyshuollon ja kotisairaanhoidon kanssa
 • Terveystalolla sekä Mehiläisellä Salossa, Turussa sekä Raisiossa
 • Työnohjauksen parissa pienten ja suurten yritysten tarpeissa

Palvelut yksityisille ja yrityksille

Asiakkaat tulevat Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Uudenmaan alueelta. Tulen erinomaisesti toimeen kaikenlaisten ihmisten ja kaiken kokoisten työyhteisöjen parissa. Minulle on ominaista ajatella ja jäsentää erilaisia tilanteita laatikon ulkopuolelta.

Ota yhteyttä heti, kun tarvitset apua. Tarjoan usean vuosikymmenen kokemukseni ja erityisosaamiseni käyttöösi olipa tarpeesi psykiatrisessa hoidossa tai terapiassa, seksuaaliterapiassa tai työnohjauksessa. Kuulun Tieteelliseen Hypnoosiyhdistykseen, joten pystyn tarjoamaan hypnoterapiaa joka onkin tänä päivänä kovassa kasvussa.

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Tmi Kristiina Rantanen (1479456-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kristiina Rantanen
040 758 1446
kristiina@kristiinarantanen.fi

Henkilörekisterin nimi

Tmi Kristiina Rantanen asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tmi Kristiina Rantanen
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
kristiina@kristiinarantanen.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna