Voimavarakeskeistä työnohjausta

Työnohjaus auttaa parhaiten kun se tehdään ennaltaehkäisevästi osana normaalia työssäkehittymistä.

Työnohjaus auttaa työntekijää päästämään irti häiriötekijöistä ja keskittymään olennaisiin työtehtäviin perusteellisesti. Työnohjausta tarvitaan, kun työyhteisössä esiintyy työntekijän tai kokonaisen työyhteisön kokemaa ahdistuneisuutta.

Tavoitteellinen ja aina yksilön tai ryhmän tarpeisiin räätälöity palvelukokonaisuus antaa kuvan, että työyhteisöstä välitetään ja toimintaa halutaan kehittää. Työnohjaaja pitää huolen, että keskustelu on toista arvostavaa ja jokaisen ääni tulee kuulluksi. Vuorovaikutuksen ansiosta opimme löytämään uuden tavan lähestyä jopa kipukohtia ja ongelmia, joita yksilöllä tai yhteisöllä on.

Työnohjauksessa ohjaaja ei arvostele yksilön tai ryhmän ammattitaitoa vaan keskittyy auttamaan heidän määrittelemissä tarpeissa. Valmiita vastauksia ei ole, sillä ne syntyvät keskustelujen ja oman mielen ja käytöksen tarkastelemisen avulla.

Ota yhteyttä

Työhönohjaaja auttaa yksilöä sekä yhteisöä

Olen saanut olla mukana auttamassa ja kehittämässä erilaisia työyhteisöjä vuosien varrella. Osaamisestani on hyötyneet mm. erilaiset työterveyshuollot, hoivakodit, A-Klinikat sekä ammattiryhmät opettajista urheiluvalmentajiin ja metallialan yrittäjästä IT-alan työntekijään.

Voimavarakeskeisen työnohjaajakoulutuksen eroja ja yhtäläisyyksiä terveydenhuoltoon

Työnohjaus ja terveydenhuollon vastaanotto eroavat kahdessa merkittävässä asiassa: Potilas-lääkärisuhteessa, tai terapiasuhteessa, vastuu hoidosta ja terapiasta on lääkärillä tai terapeutilla. Työnohjauksessa vastuu on asiakkaalla, joten prosessi ja kehityksen eteenpäin vieminen on hänen vastuullaan. Toinen merkittävä ero on viitekehyksessä. Potilas-lääkärisuhteessa edetään terveydenhuollon näkökulmasta, kun voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus lähtee sosiaalisesta konstruktionismista. Sosiaaliset suhteet ovat merkittävä osa potilaan taustaa, mutta koko viitekehys ei ole hoitosuhteessa sosiaalitaustainen.

Potilastyössä ja terapiakoulutuksissa olen oppinut muutamia samoja elementtejä, mitä löytyy työnohjaajakoulutuksessa. Tällaisia ovat muun muassa dialogisuus, ratkaisukeskeisyys, narratiivisuus.

Meillä on menneisyys, jota kannamme mukanamme. Nykyisyys rakentuu suhteille. Tulevaisuutta emme vielä omista, mutta sitä voi suunnitella. Yleensä suunnitelmiin kuuluvat, tai ainakin vaikuttavat, muut ihmiset joko tahallisesti tai tahtomattaan. Suhteisiin liittyy myös narratiivisuus, kerronnallisuus ja tarinat. Jokaisella meistä on elämäntarina, joka vaikuttaa meihin ja muihin halusimme tai emme. Se vaikuttaa meidän tapaamme olla, toimia ja kommunikoida.

Tarinat ovat kiehtovia. Niitä kohtaan pitää tuntea positiivista uteliaisuutta ja toisaalta kunnioitusta. Jokainen on yleensä tehnyt parhaansa ja selvinnyt. Tarina voi muuttua, saada uusia merkityksiä tai sitä voi aktiivisesti tietyissä puitteissa muuttaa. Voi myös haaveilla isosti (tai miksei pienesti) ja lähteä kohti unelmaa. Tarinaan voi tulla mutkia tai käännöksiä, jotka vievät kohti tulevaa. Niissä voi olla ituja ja säröjä, joihin voi tarttua ja lähtemällä tarkastelemaan niitä, voidaan löytää jotain arvokasta.

Ratkaisukeskeisyydessä, kuten työnohjauksessa, etsitään aktiivisesti ratkaisua, mutta hieman eri painotuksin.

Lääkäriltä odotetaan yleensä ratkaisua. Työnohjaaja auttaa näkemään laajemmin ja useampia näkökulmia niin, että asiakas voi etsiä ja löytää oman ratkaisunsa. Sen löytäminen ja toteuttaminen ovat asiakkaan vastuulla.

Olen aina uskonut integratiiviseen psykoterapiaan ja hoitoon. Käytämme kaikkia mahdollisia tiedossamme olevia apuvälineitä auttaaksemme juuri sinua sopivilla tavoilla. Työnohjaus etenee asiakasta kuunnellen ja tarpeet huomioiden. Yhdessä voimme katsoa mikä menettely- ja toimintatapa sopii asiakkaalle parhaiten.

Työnohjauksesta opitaan suhtautumaan miten yksilön tulisi olla juuri tänään ja tämän asian kanssa. Sitä hyödynnetään eri erikoisaloilla terveydenhuollossa, kuten myös kaikilla muilla aloilla. Aina on paikka oppia itsestään, muusta maailmasta ja kehittyä muutosten keskellä.

 

Katso lisää videoita Youtube-kanavaltani »

 

Tilaa tästä työnohjaus-infopaketti

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Tmi Kristiina Rantanen (1479456-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kristiina Rantanen
040 758 1446
kristiina@kristiinarantanen.fi

Henkilörekisterin nimi

Tmi Kristiina Rantanen asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tmi Kristiina Rantanen
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
kristiina@kristiinarantanen.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna