Hypnoterapia ja hypnoosi

Hypnoterapian suosio on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Hypnoosin avulla on mahdollista saada apua monenlaisiin elämäntilanteisiin ja ongelmiin. Kolmivuotisen opiskelun ja Tieteellisen Hypnoosi Ry:n jatkuvien koulutuspäivien johdosta pystyn tarjoamaan palvelua, jossa pyrin erilaisten mielikuvien kautta tapahtuviin muutoksiin tunne- ja toimintatasolla.

Voit lukea lisää tietoa hypnoosista osoitteessa www.tieteellinenhypnoosi.fi

Ota yhteyttä

Miten hypnoterapia toimii ja mihin se auttaa?

Hypnoosi on ihmisen normaali tila ja se on ollut käytössä vuosisatojen ajan tarjoten vaihtoehtoista hoitoa erilaisten ongelmien hoitamisessa. Hypnoosi on tila, joten se ei sinällään ole terapiaa. Hypnoosi toimii osana muuta hoitoa, kuten lääkärin, hammaslääkärin tai psykologin apuna. Annetut suggestiot ovat täten hoidollisia ja lopullinen kontrolli on aina hoidettavalla.

Hypnoterapialla tarkoitetaan psykoterapeuttista työtä. Siinä käytetään hyväksi hypnoosimenettelyä ja hypnoosin tilaa. Hypnoosilla voidaan vaikuttaa ja tarjota apua mm.

 • esiintymisestä johtuviin jännitys- ja pelkotiloihin
 • osana masennuksen hoitoa
 • tupakoinnista eroon pääsemisessä
 • unettomuuden hoidossa
 • ahdistuneisuuden ja paniikkihäiriöiden hoidoissa
 • osana kivun lievittämistä
 • erilaisten pelkotilojen hoitamisessa

Hypnoosi tarjoaa tehokkaan vaihtoehdon perinteisille hoitomuodoille erityisesti posttraumaattisen stressireaktion tai masennuksen hoidossa. Hypnoterapiasta on löytynyt apua myös psykosomaattisten vaivojen hoidossa.

Hypnoositilan saavuttaminen

Suurin osa ihmisistä saavuttaa hypnoositilan, joka on hoidollisesti riittävä eli vähintään lievän hypnoositilan. Hypnoositila on meille ominainen rentoutunut, tyyni, mutta keskittynyt olotila, jolloin ympäristön mahdollisesti muutoin häiritsevät tekijät eivät kiinnitä huomiota. 

Noin 5% menee hyvin syvään hypnoositilaan, joka kuitenkin yleisesti mielletään vain hypnoosiksi, koska tuolloin ei ympäristöstä enää olla tietoisia eikä puhuttu jää mieleen. Teemme kuitenkin aina vain sovitun.

 Hypnoosiin ei voi jäädä, vaan se purkautuu terapeutin herätellessä vähitellen tai viimeistään unen kautta itsestäänkin. Olotila on yleensä niin miellyttävä, että siinä olisi mukava viipyä pidempäänkin kuin vastaanotolla on mahdollista. Kuluneen ajan voi hahmottaa todellista lyhyemmäksi tai pidemmäksi.

 

Muun muassa käytämiäni menetelmiä:

- Ankkurointi ja Turvapaikan etsintä

- Suorat suggestiot

- Aiempien ikävien kokemusten korjaaminen ja uuden toimintatavan vahvistus

- Ego state -terapia

Ihmisten kokemukset hypnoosista ovat aina yksilöllisiä. Toinen voi saavuttaa "transsin" tilan helpommin kuin toinen. 

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Tmi Kristiina Rantanen (1479456-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kristiina Rantanen
040 758 1446
kristiina@kristiinarantanen.fi

Henkilörekisterin nimi

Tmi Kristiina Rantanen asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tmi Kristiina Rantanen
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
kristiina@kristiinarantanen.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna